Chmura obliczeniowa

cmura danych

Chmura obliczeniowa jest to sposób przetwarzania danych opierający się na stosowaniu usług zapewnionych przez usługodawcę. Funkcjonalność ta jest usługą, dającą wartość dodaną użytkownikowi, oferowaną przez dane oprogramowanie. Nie ma przymusu zakupu licencji czy też konieczności montowania i administracji oprogramowaniem. Użytkownik płaci za korzystanie z określonej usługi, np. z arkusza kalkulacyjnego. Nie ma konieczności zakupu oprogramowania ani sprzętu. Określenie ?chmura obliczeniowa? wiąże się z pojęciem wirtualizacji. Forma ?chmury obliczeniowej? związana jest z przetwarzaniem w sieci grid. W tej sieci wiele systemów upowszechnia usługi poprzez korzystanie z podłączonych zasobów.
cmura danychReguła funkcjonowania polega na przekazaniu całkowitego ciężaru świadczenia usług IT, jak np. oprogramowania, danych lub mocy obliczeniowej, na serwer. Ważne jest również zapewnienie trwałego dostępu przez komputery klienckie. Poprzez to bezpieczeństwo nie jest uzależnione od tego, co stanie się z komputerem klienckim oraz szybkość procesów jest rezultatem mocy obliczeniowej serwera. Należy zalogować się z dowolnego komputera mającego dostęp do Internetu, aby móc korzystać z chmury obliczeniowej.
Rozróżniamy następujące chmury obliczeniowe:
– Prywatne, które są elementem organizacji, a także autonomicznym doręczycielem usługi,
– Publiczne- są to dostawcy zewnętrzni, ogólnie dostępni można tutaj zaliczyć np. Amazon.com, Microsoft, Google, itd.
– Hybrydowe, łączące chmurę prywatną i publiczną. Określona część aplikacji i infrastruktury danego klienta występuje w chmurze prywatnej, a część zlokalizowana jest w terenie chmury publicznej.
Obecnie w modelu chmury obliczeniowej mieści się wiele nowych funkcjonalności. Istotą jest dojście do szczytu wirtualizacji, z czym wiąże się przeniesienie całego oprogramowania na serwer, a u użytkownika instalacja cienkiego klienta. Tego typu cienki klient może łączyć się z serwerem przy szybkich łączach internetowych. Taki klient może być zlokalizowany w dowolnym miejscu na świecie, nie musi być w sieci lokalnej. Dzięki temu występuje dodatkowa funkcjonalność SaaS ? DaaS. W tym modelu użytkownik ma możliwość zakupu maszyny wirtualnej od usługodawcy. Maszyna ta jest w pełni spersonalizowana. Kolokacja jest najstarszym i najprostszym modelem usług w chmurze. Opiera się na wynajęciu pomieszczenia serwerowni, dostępu do klimatyzacji, energii elektrycznej i Internetu. Inne składniki są opłacane przez firmę korzystającą. Należy do nich zaliczyć: sprzęt, zarządzanie obciążeniem, zabezpieczenia (zapory), system operacyjny, oprogramowanie i aplikacje. Jest to opłata za udostepnienie miejsca w serwerowni.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes